در صورتی که محصول خریداری شده دارای مشکل و نقص باشد شما می توانید در فرم زیر اطلاعات تماس و فاکتور و زمان خرید کالا را برای ما ارسال کنید تا با شما در خصوص رفع مشکل تماس بگیرند.

ثبت شکایت

0 + 4 = ?